COACHING- BOOST-TRADE

COACHING-BOOST-TRADE  คือ บริการ COACHING แนะนำ เกี่ยวกับการเทรด สำหรับนักเทรดมือใหม่  แบบตัวต่อตัว

สอนเทรด iq option online

ประสบการณ์ของ MAHATA ในการ COACHING

 • COACHING มากกว่า 100 คน
 • COACHING การเทรด มา 2 ปี กว่า แล้ว
 • มีประสบการณ์เทรด มาแล้ว 5 ปี

ปัญหาของนักเทรดมือใหม่(รวบรวมจากประสบการณ์สอนและการเทรด)

 • หมูสนามจริง สิงห์สนามซ้อม
 • เสียเงินกับการเทรดมาเยอะแล้ว ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไร
 • จะเริ่มต้นยังไงดี ไม่รู้ว่าที่ทำอยู่ถูกทางไหม
 • เรียนมาหลายสำนัก ยังทำกำไรไม่ได้ จะแก้ไขอย่างไร
 • เปลี่ยนเทคนิคการเทรด ไปเรื่อยๆ ยังทำกำไรไม่ได้
 • ค้นหารูปแบบการเทรด ที่เหมาะสมกับตัวเองยังไม่เจอ
 • ควบคุมอารมณ์การเทรด ไม่เคยได้
 • มือสั่น ใจสั่น ขณะเทรดเงินจริง
 • ไม่มีวินัยการเทรด 
 • และปัญหาอื่นๆๆ เกี่ยวกับเทคนิคการเทรด

กฏเหล็กของการเป็นนักเทรดคือ เพียงแค่พอ

วิธีการ COACHING (แบบ ONLINE)

 • เมื่่อท่านได้ขอรับการ COACHING และชำระค่าบริการเสร็จแล้ว MAHATA จะติดต่อท่านกลับ
 • โดยจะมี CHECK LIST เพื่อสอบถามถึงปัญหาที่นักเทรดติดขัดและได้รับคำแนะนำปรึกษา
 • พร้อมทั้งให้ เขียนคำถาม ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการเทรดของท่าน และส่งมาให้ MAHATA เพื่อเตรียมคำแนะนำให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
 • นัด วัน  เวลา ที่จะ COACHING กันทาง ONLINE แบบตัวต่อตัว
 • COACHING กันตามกำหนดเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
 • เมื่อ COACHING เสร็จ แล้ว จะมีเอกสาร PDF สรุปคำแนะนำ จากการ COACHING ให้ด้วย เพื่อจะได้นำไปทบทวนได้เอง

อุปกรณ์ ประกอบการ COACHING

 • NOTEBOOK / PC
 • INTERNET
 • หูฟัง + ไมค์
 • กระดาษ /สมุดจด/ปากกา

PROMOTION

ค่าเรียนเทรดไบนารี่ออฟชั่น
ค่าเรียนสอนเทรด iq option